عبدالهی

شرکت تامین افق اشتاد نیرو

62%

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-27436

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

ورق ضد سایش هاردوکس 400 با ضخامت 4 میل و ابعاد 1/5*6 متر

فایلهای ضمیمه :
17 اردیبهشت، 1399