درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27297

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

تیراهن 16 اهوازی مقدار 1 ظرفیت - تیراهن 20-27 نرمال/ مقدار ترکیبی 1 ظرفیت

16 اردیبهشت، 1399