درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-25771

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

بریکت dri و hbi مقدار بسته های 1000 تنی

26 فروردین، 1399