کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
17 خرداد، 1401 1 سال پیش

خرید ورق سیاه

خرید ورق سیاه به صورت رول با مشخصات زیر : 6 میل عرض 125 3میل عرض1000 و 1500 5 میل عرض 1000

×