چت

آگهی های خرید کریمی (برشکاری ایستا) - 13670

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1401 1 سال پیش

استعلام قیمت

استعلام قیمت ورق سیاه 3 میلل عرض 125 و ورق ST37 ضخامت 4 و 5 میل عرض 1/5 هر کدام یک رول.

ورق گرم (سیاه)
03 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST۳۷ ضخامت ۴ و ۵ عرض ۱۵۰۰ یک رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق ST37

ورق ST37 ضخامت 4 و 5 عرض 1500 یک رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ST۳۷ عرض 3000 و 4500 هر کدام یک رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار فولاد صبا

ورق سیاه ST۳۷ فولاد صبا ۳ و ۴ میل عرض ۱۰۰۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
01 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه فولاد صبا

ورق سیاه ST37 فولاد صبا 3 و 4 میل عرض 1000 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
22 آبان، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت 3 میل و عرض 1000 به میزان یک تا دو رول می باشم.

ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه مبارکه

ورق 2/5 میل مبارکه عرض 125 تک رول خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
17 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

خرید ورق سیاه به صورت رول با مشخصات زیر : 6 میل عرض 125 3میل عرض1000 و 1500 5 میل عرض 1000

×