درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23950

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق آلیاژی A516-GR 70.N

30 بهمن، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)