درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23949

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق آلیاژی ۶۰۰۰*۱۵۰۰*۸ SA-283-GR.C

30 بهمن، 1398