خرید ورق روغنی - RFQ-3782

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق ضخامت ١.١٠ عرض ١١٣ يك ماشين و ضخامت ٠.٣٠ عرض ١٢٥ يك ماشين خريداريم

17 آذر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)