خریدار فولاد فنر ۷۱۷۶ - RFQ-3781

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

خریدار فولاد فنر ۷۱۷۶ ، سایز ۳۰ به میزان 20 تن هستیم.

17 آذر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی