برشکاری فشارکی

آقای فشارکی

62%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-19045

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

۱/۵سیاه عرض۱۰۰۰فولادst37 ۰۳۱۳۵۵۵۹۷۵۴/۸

30 آذر، 1398