اطمینان فولاد نصف جهان

احمد مشکل گشا

63%

ورق 8میل و12میل و15میل بصورت رول - RFQ-32

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

06 بهمن، 1397