درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17325

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق 80 روغنی عرض 90 1 متر رول 10 تن 09122805954 نجفی

11 آذر، 1398