درخواست خرید میلگرد - RFQ-17308

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

میلگرد اجدار A3 -بار از سمت کارخانه ها ی مشهد تامین شود. جهت صادرات

11 آذر، 1398