چت

فولاد تربت حیدریه

احمدرضا فتاحی

44%
جزئیات...
مواد معدنی
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

کنستانتره با عیار 66

خریدار کنستانتره عیار 66 و ریجکت 65

×