فولاد تربت حیدریه

احمدرضا فتاحی

44%
جزئیات...
مواد اولیه خام
13 مرداد، 1400 2 سال پیش

آهن اسفنجی

خریدار آهن اسفنجی نیریز و میانه و گلگهر

×