چت
ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق 2 میل مبارکه

خریدار ورق سیاه 2 میل فولاد میزان 3 تن

×