یوسف علی نژاد

صدرا نورد تسمه میهن

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق 5 و 6 فولاد مبارکه

خریدار ورق 5 میل 6*1.5 فولاد مبارکه و ورق 6 میل 6*1.5 فولاد مبارکه هر کدام 11 تن تحویلی

×