محمدی

آرتین فولاد آذر

29%
جزئیات...
شمش
10 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار شمش 5sp

خریدار 500 تا 1000تن شمش 5sp 12 متری

×