تجارت فولاد الیپی

شهاب ورفی نژاد

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گیلان

750*4 / 750*4.5 / 750*5 800*4 / 800*4.5 / 800*5 850*4 / 850*4.5 / 850*5

×