چت
ورق گرم (سیاه)
08 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 2 - 2.2 - 2.5 - 3 رول st37 هرکدام یک ظرفیت مستقیم از کارخانه بار شود جهت صادرات

×