فن اندیشان صنعت و انرژی سبز

ظهیرالدینی

49%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار کلاف

خریدار ۱۰۰ تن کلاف ۱۲۵۰*۲.۵ st37 با قیمت مناسب

×