ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسید شوی به ضخامت ۲ به عرض ۱۲۵ به استاندارد w22 میزان 3 تن

×