توسعه صنایع ریلی ایرانیان

مهندس طلاچیان

36%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق، نبشی و میلگرد

خریدار 11 شاخه ورق st52 1 شاخه نبشی 60*60*8 و 1 شاخه میلگرد اطلاعات کلی در تصویر

×