فولاد ظریف

رضا ظريف محموديان

60%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق آجدار

خریدار ورق اجدار مبارکه از ۳ تا ۱۰ تحویلی تهران بنگاه ایرانمهر یا اصفهان عرض ۱/۲۵ یا ۱/۵

×