شکوه گستر مهراد‌

میثم ادیب

44%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه 60 بلند به میزان تناژ و ورق رنگی 48 بلند چین به میزان تناژ

×