شرکت مهیا فولاد اسپادانا

محمد رفیعی

56%
جزئیات...
نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16647

نبشی بال نامساوی به ابعاد 50*75 حدود 15 متر

×