چت

شرکت مهیا فولاد اسپادانا

محمد رفیعی

56%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت مهیا فولاد اسپادانا (محمد رفیعی) - 4753

نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16647

نبشی بال نامساوی به ابعاد 50*75 حدود 15 متر

×