اقای پور رمضان

فروش آهن آلات

36%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار تسمه

خریدار تسمه 6 میل عرض 12 سانتی 6 متری و 7.5متری 80 عدد تسمه 5 میل عرض 12 سانتی 6 متری 30 عدد تمسه 4 میل عرض 12 سانتی 50 عدد

×