مواد اولیه خام
16 مهر، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-16534

بار گنداله میخواستم با متال بالای ۶۵ در صورت موجود اعلام کنید

×