شرکت آرسام فولاد صدیق

آرسام فولاد

60%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خريدار ورق 6 سياه عرض 150 ظرفيت

×