فولاد ورق سپاهان

قاسم کثیری

36%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق ضخامت ۳.۵ تا ۴.۵ st 52

×