شرکت تاراز نیر آداک

اسدالهی

44%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار مفتول گالوانیزه و استیل

خریدار کلاف استیل قطر 8 و قطر 10 کلاف گالوانیزه قطر 8 و قطر 10 کلاف استیل گرید 304 و 316

×