نام شرکت :

شرکت تاراز نیر آداک

نام مدیر عامل :

اسدالهی

کد کاربری :

f24-11243

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تجهیزات صاعقه گیر و ارت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تجهیزات صاعقه گیر و ارت

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید شرکت تاراز نیر آداک

مشاهده بیشتر