بهنام اسماعیلی (فولاد آذر حدید بناب)

اقای پور صادق

53%
جزئیات...
مواد اولیه خام
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار آهن اسفنجی

خریدار آهن اسفنجی به مقدار تناژ

×