اعظم عزیزی

متین فلز اسپادان

29%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰

×