فولاد گستران کرمانشاه

بهرام خدایی

69%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق کاویان

درخواست خرید ورق کاویان ضخامت: 12-15-20-25 مقدار 150 تن

×