سعید شیخی

بولت شیخی

50%
جزئیات...
میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16281

میلگرد نرمال از ده تن به بالا مخصوصا سایز ۲۵

×