استکی

آذر طیف سپاهان

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
30 فروردین، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق st-52

خریدار ورق st-52 با ضخامت ۱۰۰ میل ظرفیت

×