چت

توسعه صنایع ریلی ایرانیان

مهندس طلاچیان

36%
جزئیات...
تولیدات و مصنوعات فلزی
25 خرداد، 1400 3 سال پیش

گریتینگ

خریدار گریتینگ ( تسمه در میلگرد) 1000*3000 مقدار 7 شیت

×