فولاد نورد آتیه

منصوریان

34%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
27 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ۶۰ مبارکه عرض ۱متر

×