فولاد تدبیر اصفهان

داریوش محمودیه

75%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
08 تیر، 1400 2 سال پیش

گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه هفت الماس 1 و 0.9 میل عرض 1250

×