خریدار گندله

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

گندله زرند مورد نیاز است ده هزار تن ورنا تجارت

17 فروردین، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات آهن اسفنجی