علی مدرسی

عمران فلز یزد

61%
جزئیات...
میلگرد آجدار
08 تیر، 1400 2 سال پیش

میلگرد

خریدار 8.10.12.14.16.18.20.25 تعداد 400 شاخه 09131547256

×