هامون فلز شرق

منصور مالکی مقدم

45%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
11 اسفند، 1399 2 سال پیش

ورق سیاه

هامون فلز شرق خریدار ورق سیاه با مشخصات 1/5 در 6متر . 10 میل .میزان خرید 1 ظرفیت برای تماس و هماهنگی با شماره 9376731156 خانم خدادوست

×