شرکت آران چلیک آسیا

حمید داودی

41%

خریدار ورق روغنی - RFQ-1591

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

درخواست خرید روغنی ۹۰ عرض ۱۰۰۰ st12 ظرفیت 09121457454

06 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)