پارتاک صنعت لیان

خانم طالبی

44%

میلگرد - RFQ-1589

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

پارتاک صنعت لیان خریدار میلگرد بیلت ck45 قطرش ۱۶۰ میلیمتر و به میزان 12 تن 09134244741 خانم طالبی

06 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی