نام شرکت :

پارتاک صنعت لیان

نام مدیر عامل :

خانم طالبی

کد کاربری :

f24-11302

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پارتاک صنعت لیان تامین لوله و اتصالات و ورق برای پتروشیمی ها

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

لوله های تحت فشار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انواع لوله و اتصالات .

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی پارتاک صنعت لیان

مشاهده بیشتر

درخواست خرید پارتاک صنعت لیان

مشاهده بیشتر