داوودی

شرکت آران چلیک آسیا

38%

خریدار ورق روغنی - RFQ-1581

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی st 12 ضخامت 90 عرض 1 متر ظرفیت 09121457454 اقای داوودی

04 اسفند، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)