ورق گرم - RFQ-1567

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

شرکت تامین آهن پارس خریدار اسپیره به میزان 1 ظرفیت می باشد. برای هماهنگی و تماس با شماره زیر تماس بفرمایید. 09195992187

29 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)