شیر محمدلو

پارسین تیسفون ایلیا

44%

ورق گرم - RFQ-1556

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۴ سیاه ۱ متر stw۲۲ ۱۰ تن 09121111884

27 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)